طراحی و اجرای نما و دکوراسیون ویلا

نام پروژه:طراحی و اجرای نما و دکوراسیون داخلی ویلای مسکونی

محل پروژه: عباس آباد

مساحت پروژه: ۲۴۰ متر مربع

مدت اجرا: ۴۹ روز