طراحی و اجرای غرفه شرکت چشم انداز کالا

سال پروژه : ۱۳۹۵

مدت کار : ۵ روز

ابعاد پروژه : ٣x٩

متریال های استفاده شده : mdf