طراحی و اجرای دکوراسیون کافه ریو

نام پروژه:طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی کافه ریو

محل پروژه: تهران، خیابان یوسف آباد

مساحت سایت پروژه: ۴۵ متر مربع

مدت اجرا: ۷ روز