طراحی بخش مدیریت کارخانه رادوکس

نام پروژه:طراحی بخش مدیریت کارخانه رادوکس 

محل پروژه: گرمدره

مساحت پروژه: ۵۵ متر

سبک : تلفیق روستیک و کلاسیک

متریال های اصلی :چوب